Languages

  • Polski
  • Deutsch

Pomnik

Pomnik kardynała Bolesława Kominka został odsłonięty 3 XII 2005 r. z okazji 40 rocznicy wystosowania Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Inicjatorem budowy pomnika był prezydent Wrocławia dr Rafał Dutkiewicz, a decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miejska Wrocławia 21 października 2004 roku w drodze jednomyślnej uchwały (nr XXVIII/2203/04).
Autorem dzieła jest rzeźbiarz Sławoj Ostrowski, profesor z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a wykonawcą pracownia odlewnicza Emila Kosickiego w Komornikach koło Poznania.
Figura kardynała mierzy 4,35 m i waży 2 t. Kardynał został przedstawiony w stroju pontyfikalnym, trzymając w rękach gołębia, jako symbol pokoju i listu wystosowanego do biskupów niemieckich.
Pod pomnikiem znajduje się napis w języku polskim i niemieckim: Kardynał Bolesław Kominek (1903-1974) „...przebaczamy i prosimy o przebaczenie.”
Pomnik znajduje się na skwerze na wyspie Piasek, tuż przy moście Tumskim we Wrocławiu, u wejścia na Ostrów Tumski.
Co roku 10 III w rocznicę śmierci kardynała Kominka pod pomnikiem składane są kwiaty.

Galeria


Pokaż Pomnik Kardynała Kominka na większej mapie